Wezwanie dla akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą „SILGAN METAL PACKAGING TCZEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tczewie pod adresem ul. Rokicka 13, 83-110 Tczew, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.